Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej hankadziala.pl

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystaniu plików cookies w ramach funkcjonowania strony internetowej hankadziala.pl dostępnej pod adresem https://hankadziala.pl Właścicielką niniejszej Strony internetowej jest Hanna Kucharska zamieszkała w Bielsku – Białej (Polska). Kontakt z Właścicielką jest możliwy w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: hanna@hankadziala.pl. Właścicielka Strony internetowej jest równocześnie Administratorem danych osobowych udzielanych dobrowolnie i za zgodą Użytkowników Strony internetowej hankadziala.pl. Dane osobowe zebrane w ramach Strony internetowej wykorzystywane są wyłącznie do analizowania ruchu, umożliwienia komentowania Użytkownikom treści oraz na potrzeby kontaktu Użytkowników z Właścicielką poprzez zawarty na Stronie formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://hankadziala.pl/kontakt/

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się znaczenie poniższych pojęć:
1. Właścicielka (właścicielka strony internetowej https://hankadziala.pl) – Hanna Kucharska, zamieszkała w Bielsku – Białej będąca równocześnie Administratorem danych osobowych
2. Strona internetowa zwana także Stroną – hankadziala.pl dostępna pod adresem: https://hankadziala.pl
3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, która przegląda treść i zawartość Strony.
4. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, tj. komputerze, smartfonie lub tablecie. Mogą być odczytywane przez system informatyczny Właścicielki.

§2 Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych

a) Administratorem danych osobowych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany w §1 pkt. 1)

b) Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą e-maila (hanna@hankadziala.pl). oraz pól zaznaczeń obowiązkowych tzw. checkboxów

c) Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

d) dane osobowe Użytkownika podane przez niego w polach formularza kontaktowego dostępnego na Stronie są konieczne w celach kontaktowych. Użytkownik udostępnia dane dobrowolnie zaznacząjąc odpowiednią zgodę. Po obustronnym zakończeniu korespondencji dane osobowe Użytkownika usuwane są przez Administratora.

2. Podanie danych przez Użytkownika

a) Podanie swoich danych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne.

b) Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na podanie danych, może to rzutować na brak dostępu do niektórych funkcji Strony internetowej.

3. Gromadzenie danych przez Administratora

a) Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich osób trzecich i nieupoważnionych. Strona internetowa hankadziala.pl zabezpieczona jest certyfikatem SSL.

b) Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim, niewymienionym w niniejszej polityce prywatności lub oddzielnych regulaminach.

4. Komentarze Użytkowników na blogu Strony internetowej

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych Disqusowi (komentarze blogowe) – Polityka prywatności Disqus

5.Podstawa przetwarzania danych

Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Uprawnienia Użytkowników

a) Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 5, w tym w szczególności:- prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia czy też ograniczenia przetwarzania;- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;- prawo do przenoszenia danych;- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem i gromadzeniem danych przez Administratora.

 §3 Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

a) zapewnienia prawidłowego działania Strony.

b) w celach statystycznych i analizujących ruch Użytkowników na Stronie za pomocą narzędzia Google Analytics.

c) dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika.

d) odesłania Użytkownika do mediów społecznościowych Facebook, Instagram oraz Twitter za pomocą widgetów umieszczonych w stopce Strony.

2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. 

3. Pliki cookies w nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzającej witrynę, i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi Stronę. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie ze Strony.

§4 Pozostałe technologie

Administrator informuje Użytkownika, ze stosuje na Stronie technologie śledzące działania przed niego podejmowane w ramach jego aktywności na Stronie internetowej:

a) widget portalu https://www.facebook.com/, pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz udostępnienie posta;

b) widget https://www.instagram.com/, umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć;

c) widget https://twitter.com/, umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych wpisów

d) kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki i zachowań Użytkowników na Stronie.

Żadne dane przechowywane przez wyżej wymienione pliki nie są danymi poufnymi.

§5 Pozostałe

1. Na Stronie będzie można znaleźć wpisy lub zdjęcia, w których pojawić się będą mogły linki do sklepów internetowych, stron producenta, stron wydawnictw, stron autorskich. Linki te będą prowadzić Użytkownika do stron, które należą i zarządzane są przez osoby trzecie. Administrator nie będzie odpowiadał za dostępność oraz jakoś tych stron.

2. W momencie kiedy dojdzie do zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje opisanych zasad powyżej zostaną udostępnione na stronie internetowej https://hankadziala.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4.Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 05.01.2020.